Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu nhà ở xã hội Thượng Thanh

 Ngày 12/10/2017, UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Công ty CP Him Lam Thủ đô tổ chức Hội nghị công bố công khai Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500 tại UBND quận Long Biên.

Bắt đầu Hội nghị, đại diện phòng Quản lý đô thị – UBND quận Long Biên công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500.

Đại diện phòng Quản lý đô thị – UBND quận Long Biên công bố Quyết định phê duyệt

Đại diện Chủ đầu tư: Ông Vũ Quốc Đạt – Phó TGĐ Công ty CP Him Lam Thủ đô thuyết trình các chỉ tiêu Quy hoạch  điều chỉnh & báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Ông Vũ Quốc Đạt – Đại diện Chủ đầu tư thuyết trình các chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh

Đại diện UBND quận Long Biên, Sở Quy hoạch Kiến trúc & Công ty CP Him Lam Thủ đô tiến hành ký Biên bản bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500.