Bảng giá chính sách him lam vạn phúc

1. Hồ sơ pháp lý: Nhấn vào để xem
2. Vật phẩm bán hàng & Hình ảnh phối cảnh: Nhấn vào để xem
3. Hình ảnh thực tế (tiến độ tháng 11/2020): Nhấn vào để xem
4. Video dự án: Nhấn vào để xem
5. Các bài truyền thông: Nhấn vào để xem
6. Tài liệu training Sales: Nhấn vào để xem
7. Thỏa thuận đặt mua: Nhấn vào để xem
8. HĐĐC & Phụ lục: Nhấn vào để xem
9. Bảng giá: Nhấn vào để xem
10. Phương thức thanh toán: Nhấn vào để xem
11. Chính sách bán hàng: Nhấn vào để xem
12. Bảng trạng thái sản phẩm: Nhấn vào để xem
Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
Tài khoản số : 999998439998
Bấm vào đây để về trang chủ HIM LAM VẠN PHÚC