THÔNG TIN VỀ TIẾN ĐỘ DI DỜI TRẠM TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN

THÔNG BÁO: Thông tin về tiến độ di dời trạm trung chuyển chất thải rắn Phước Long A.